Važni telefonski brojevi

Policija / hitno tel. +385 (0)51 231 822
Vatrogasna služba tel. +385 (0)51 231 448
Pomoć na cesti tel. +385 (0)51 231 054
Lučka kapetanija tel. +385 (0)51 231 438
Centar za obavještavanje tel. 112
Pomoć na moru tel. +385 (0)62 200 000

Zdravstvene usluge

Dom zdravlja Veli Lošinj, Vladimira Gortana 2, tel. +385 (0)51 236 180
Lječilište Veli Lošinj, Podjavori 27, tel. +385 (0)51  236 111  

Ljekarna Mali Lošinj  Riva lošinjskih kapetana bb, tel. +385 (0)51 231-661
Veterinarska ambulanta Mali Lošinj, Del Conte Giovanni 11, tel. +385 (0)51 231 973

Pošta

51551 Veli Lošinj        Obala Maršala Tita 33 tel: +385 (0)51 236 036

Bankomati

Veli Lošinj

ERSTE BANK, V. Nazora 29,  Turistička agencija Val
PBZ  Obala Maršala Tita 17, Turistička agencija"Turist"

Mali Lošinj

HPB, V. Gortana 4                                       
ERSTE BANK, Kadin bb                              
ERSTE BANK, Kalvarija bb             
ERSTE BANK, Riva lošinjskih kapetana 4     
ERSTE BANK, Trg Zagazinjine 1                 
OTP BANKA, Garibaldijeva 2                      
RAIFFEISEN BANK, Riva Lošinjskih kapetana 8
PBZ, Vladimira Gortana 20

Automehaničari i vučne službe

Veli Lošinj

Menelaj, vučna služba i automehaničarska radionica
vl. Spagnol Viliam, Pod javori 9, tel: +385 (0)51 236 531

Mali Lošinj

Automehaničar, Ivan Jurasić, Braće Ivana i Stjepana Vidulića 103, tel: +385 (0)51 231 054
Vučna služba, Aleksandar Jurasić, Josipa Kraljića 11 , tel: +385 (0)51 232 621
mob: +385 (0)98 715 589

Najam vozila

Iznajmljivanje plovila - Asl Agency, tel: +385 (0)51 236 256
Iznajmljivanje bicikla i mopeda - Asl Agency, tel: +385 (0)51 236 256

Turističke agencije


Putnička agencija - Turist
O.M.T. 17
51551 Veli Lošinj
tel: +385 (0)51 236 256

Putnička agencija - Val
O.M.T. 34
51551 Veli Lošinj
tel: +385 (0)51 236 604

Putnička agencija - Palma
V. Nazora 22
51551 Veli Losinj
tel.: +385 (0)51 236 179

Lošinjski suveniri

GALERIJA RADOVA:
NENA PERŠIĆ-NOSALJ

Svijećnjak od naplavina autor: Nena Peršić Nosalj

Polica od naplavina autor: Nena Peršić Nosalj

Jedrilica od naplavina autor: Nena Peršić Nosalj

Parobrod od naplavina autor: Nena Peršić Nosalj


www.ultramarin.hr